Công điện, công văn : Công văn 18/ĐKTGS
Ngày đăng: 09/03/2018 11:14
Loại văn bản Công điện, công văn
Số/ Ký hiệu Công văn 18/ĐKTGS
Trích yếu Về việc thực hiện kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo,tổ chức thực hiện Đề án xây dựng thành phố Hà Tĩnh
Ngày ban hành
Ngày hết hạn
Đính kèm

ĐĂNG NHẬP