Công điện, công văn : Công điện số 34/CĐ-UBND ngày 29/12/2020
Ngày đăng: 05/01/2021 16:21
Loại văn bản Công điện, công văn
Số/ Ký hiệu Công điện số 34/CĐ-UBND ngày 29/12/2020
Trích yếu Về việc chủ động phòng chống rét cho cây trồng, vật nuôi và các đối tượng nuôi trồng thủy sản.
Ngày ban hành 29/12/2020
Ngày hết hạn
Đính kèm

ĐĂNG NHẬP