Công điện, công văn : Công điện số 33/CĐ-UBND
Ngày đăng: 24/12/2020 14:56
Loại văn bản Công điện, công văn
Số/ Ký hiệu Công điện số 33/CĐ-UBND
Trích yếu Về việc chỉ đạo tăng cường công tác phòng, chống đói, rét, dịch bệnh cho vật nuôi
Ngày ban hành
Ngày hết hạn
Đính kèm

ĐĂNG NHẬP