Công điện, công văn : Công điện số 31/CĐ-UBND
Ngày đăng: 25/11/2020 16:07
Loại văn bản Công điện, công văn
Số/ Ký hiệu Công điện số 31/CĐ-UBND
Trích yếu Về việc triển khai thực hiện các biện pháp khẩn cấp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi
Ngày ban hành
Ngày hết hạn
Đính kèm

ĐĂNG NHẬP