Công điện, công văn : Công điện số 28/CĐ-UBND
Ngày đăng: 09/11/2020 15:14
Loại văn bản Công điện, công văn
Số/ Ký hiệu Công điện số 28/CĐ-UBND
Trích yếu Về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm
Ngày ban hành 09/11/2020
Ngày hết hạn
Đính kèm

ĐĂNG NHẬP