Công điện, công văn : Công điện số 26/CĐ-UBND
Ngày đăng: 27/10/2020 15:25
Loại văn bản Công điện, công văn
Số/ Ký hiệu Công điện số 26/CĐ-UBND
Trích yếu V/v tập trung ứng phó khẩn cấp với bão số 9
Ngày ban hành
Ngày hết hạn
Đính kèm

ĐĂNG NHẬP