Công điện, công văn : Công điện số 25/CĐ-UBND ngày 22/10/2020
Ngày đăng: 29/10/2020 15:21
Loại văn bản Công điện, công văn
Số/ Ký hiệu Công điện số 25/CĐ-UBND ngày 22/10/2020
Trích yếu V/v tập trung xử lý và khắc phục môi trường sau mưa, lũ trên địa bàn tỉnh
Ngày ban hành 22/10/2020
Ngày hết hạn
Đính kèm

ĐĂNG NHẬP