Công điện, công văn : Công điện số 22/CĐ-UBND
Ngày đăng: 24/12/2018 09:22
Loại văn bản Công điện, công văn
Số/ Ký hiệu Công điện số 22/CĐ-UBND
Trích yếu V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh và đói rét cho gia súc, gia cầm
Ngày ban hành 21/12/2018
Ngày hết hạn
Đính kèm

ĐĂNG NHẬP