Công điện, công văn : Công điện số 21/CĐ-UBND
Ngày đăng: 08/10/2020 15:00
Loại văn bản Công điện, công văn
Số/ Ký hiệu Công điện số 21/CĐ-UBND
Trích yếu Về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi
Ngày ban hành 08/10/2020
Ngày hết hạn
Đính kèm

ĐĂNG NHẬP