Công điện, công văn : Công điện số 20/CĐ-UBND
Ngày đăng: 08/10/2020 14:59
Loại văn bản Công điện, công văn
Số/ Ký hiệu Công điện số 20/CĐ-UBND
Trích yếu Về việc chủ động ứng phó tình hình mưa lũ trên địa bàn tỉnh
Ngày ban hành 08/10/2020
Ngày hết hạn
Đính kèm

ĐĂNG NHẬP