Công điện, công văn : Công điện số 13/CĐ-UBND
Ngày đăng: 30/06/2020 10:32
Loại văn bản Công điện, công văn
Số/ Ký hiệu Công điện số 13/CĐ-UBND
Trích yếu Về tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng
Ngày ban hành 30/06/2020
Ngày hết hạn
Đính kèm

ĐĂNG NHẬP