Công điện, công văn : Công điện số 12/CĐ-UBND
Ngày đăng: 29/06/2020 15:48
Loại văn bản Công điện, công văn
Số/ Ký hiệu Công điện số 12/CĐ-UBND
Trích yếu V/v tập trung chống hạn cây trồng vụ Hè Thu và phòng, chống cháy rừng năm 2020
Ngày ban hành 26/06/2020
Ngày hết hạn
Đính kèm

ĐĂNG NHẬP