Công điện, công văn : Công điện số 11/CĐ-UBND
Ngày đăng: 09/06/2020 14:52
Loại văn bản Công điện, công văn
Số/ Ký hiệu Công điện số 11/CĐ-UBND
Trích yếu Tăng cường công tác điều tiết nước phục vụ sản xuất vụ Hè Thu năm 2020
Ngày ban hành
Ngày hết hạn
Đính kèm

ĐĂNG NHẬP