Công điện, công văn : Công điện số 09/CĐ-UBND ngày 23/6/2021
Ngày đăng: 24/06/2021 16:10
Loại văn bản Công điện, công văn
Số/ Ký hiệu Công điện số 09/CĐ-UBND ngày 23/6/2021
Trích yếu V/v tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng
Ngày ban hành 23/06/2021
Ngày hết hạn
Đính kèm

ĐĂNG NHẬP