Công điện, công văn : Công điện số 09/CĐ-UBND
Ngày đăng: 15/05/2020 15:22
Loại văn bản Công điện, công văn
Số/ Ký hiệu Công điện số 09/CĐ-UBND
Trích yếu Về việc đẩy nhanh thu hoạch lúa Xuân 2020 và triển khai sản xuất vụ Hè Thu 2020
Ngày ban hành
Ngày hết hạn
Đính kèm

ĐĂNG NHẬP