Công điện, công văn : Công điện số 09/CĐ-UBND
Ngày đăng: 25/07/2019 11:11
Loại văn bản Công điện, công văn
Số/ Ký hiệu Công điện số 09/CĐ-UBND
Trích yếu V/v tiếp tục triển khai, thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi
Ngày ban hành
Ngày hết hạn
Đính kèm

ĐĂNG NHẬP