Công điện, công văn : Công điện số 08/CĐ-UBND ngày 01 tháng 07 năm 2019
Ngày đăng: 02/07/2019 10:54
Loại văn bản Công điện, công văn
Số/ Ký hiệu Công điện số 08/CĐ-UBND ngày 01 tháng 07 năm 2019
Trích yếu Về việc chủ động ứng phó vùng áp thấp trên biển và mưa lũ trên địa bàn tỉnh
Ngày ban hành
Ngày hết hạn
Đính kèm

ĐĂNG NHẬP