Công điện, công văn : Công điện số 08/CĐ-UBND
Ngày đăng: 29/04/2020 09:40
Loại văn bản Công điện, công văn
Số/ Ký hiệu Công điện số 08/CĐ-UBND
Trích yếu Về việc phòng trừ rầy nâu, rầy lưng trắng hại lúa vụ Xuân 2020
Ngày ban hành
Ngày hết hạn
Đính kèm

ĐĂNG NHẬP