Công điện, công văn : Công điện số 06/CĐ-UBND
Ngày đăng: 10/05/2019 14:49
Loại văn bản Công điện, công văn
Số/ Ký hiệu Công điện số 06/CĐ-UBND
Trích yếu Về việc tiếp tục triển khai, thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi
Ngày ban hành
Ngày hết hạn
Đính kèm

ĐĂNG NHẬP