Công điện, công văn : Công điện số 05/CĐ-UBND
Ngày đăng: 12/04/2019 17:30
Loại văn bản Công điện, công văn
Số/ Ký hiệu Công điện số 05/CĐ-UBND
Trích yếu V/v tăng cường các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp nghỉ Lễ 30/4 và Quốc tế lao động 1/5 năm 2019
Ngày ban hành
Ngày hết hạn
Đính kèm

ĐĂNG NHẬP