Công điện, công văn : Công điện số 04/CĐ-UBND
Ngày đăng: 12/03/2021 16:30
Loại văn bản Công điện, công văn
Số/ Ký hiệu Công điện số 04/CĐ-UBND
Trích yếu Về việc triển khai thực hiện các biện pháp khẩn cấp phòng, chống bệnh Viêm da nổi cục trên trâu bò
Ngày ban hành
Ngày hết hạn
Đính kèm

ĐĂNG NHẬP