Công điện, công văn : Công điện số 03/CĐ-UBND ngày 22 tháng 02 năm 2019
Ngày đăng: 22/02/2019 16:10
Loại văn bản Công điện, công văn
Số/ Ký hiệu Công điện số 03/CĐ-UBND ngày 22 tháng 02 năm 2019
Trích yếu V/v thực hiện khẩn cấp công tác phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi
Ngày ban hành
Ngày hết hạn
Đính kèm

ĐĂNG NHẬP