Công điện, công văn : Công điện 05/CĐ-UBND ngày 13/3/2020
Ngày đăng: 13/03/2020 14:40
Loại văn bản Công điện, công văn
Số/ Ký hiệu Công điện 05/CĐ-UBND ngày 13/3/2020
Trích yếu Về việc phòng trừ bệnh đạo ôn hại lúa vụ Xuân 2020
Ngày ban hành
Ngày hết hạn
Đính kèm

ĐĂNG NHẬP