Công điện, công văn : Công điện 03/CĐ-UBND ngày 08/02/2020 của UBND tỉnh
Ngày đăng: 11/02/2020 10:01
Loại văn bản Công điện, công văn
Số/ Ký hiệu Công điện 03/CĐ-UBND ngày 08/02/2020 của UBND tỉnh
Trích yếu V/v chủ động triển khai,thực hiện các biện pháp cấp bách phòng,chống bệnh Cúm gia cầm
Ngày ban hành
Ngày hết hạn
Đính kèm

ĐĂNG NHẬP