Công điện, công văn : Chỉ thị số 11/CT-UBND
Ngày đăng: 17/09/2020 13:57
Loại văn bản Công điện, công văn
Số/ Ký hiệu Chỉ thị số 11/CT-UBND
Trích yếu Về việc tăng cường phòng, ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Ngày ban hành 16/09/2020
Ngày hết hạn
Đính kèm

ĐĂNG NHẬP