Công điện, công văn : Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 10 tháng 7 năm 2019
Ngày đăng: 10/07/2019 15:47
Loại văn bản Công điện, công văn
Số/ Ký hiệu Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 10 tháng 7 năm 2019
Trích yếu V/v tăng cường công tác bảo vệ trẻ em trên địa bàn tỉnh
Ngày ban hành
Ngày hết hạn
Đính kèm

ĐĂNG NHẬP