Công điện, công văn : Chỉ thị số 09/CT-UBND
Ngày đăng: 20/07/2020 16:15
Loại văn bản Công điện, công văn
Số/ Ký hiệu Chỉ thị số 09/CT-UBND
Trích yếu Về đẩy mạnh triển khai thực hiện phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh
Ngày ban hành
Ngày hết hạn
Đính kèm

ĐĂNG NHẬP