Công điện, công văn : Chỉ thị số 08/CT-UBND
Ngày đăng: 20/07/2020 16:15
Loại văn bản Công điện, công văn
Số/ Ký hiệu Chỉ thị số 08/CT-UBND
Trích yếu Về việc thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo vệ các sự kiện chính trị quan trọng trong năm 2020
Ngày ban hành
Ngày hết hạn
Đính kèm

ĐĂNG NHẬP