Công điện, công văn : Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 24 tháng 5 năm 2019
Ngày đăng: 27/05/2019 10:05
Loại văn bản Công điện, công văn
Số/ Ký hiệu Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 24 tháng 5 năm 2019
Trích yếu Về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống, khống chế bệnh Dịch tả lợn Châu Phi
Ngày ban hành
Ngày hết hạn
Đính kèm

ĐĂNG NHẬP