Công điện, công văn : Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 21 tháng 5 năm 2019
Ngày đăng: 22/05/2019 14:41
Loại văn bản Công điện, công văn
Số/ Ký hiệu Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 21 tháng 5 năm 2019
Trích yếu Về tăng cường chỉ đạo công tác tổ chức Kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 và Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2019-2020
Ngày ban hành
Ngày hết hạn
Đính kèm

ĐĂNG NHẬP