Công điện, công văn : Chỉ thị số 04/CT-UBND
Ngày đăng: 28/01/2019 14:13
Loại văn bản Công điện, công văn
Số/ Ký hiệu Chỉ thị số 04/CT-UBND
Trích yếu Về công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và thủy sản năm 2019
Ngày ban hành 25/01/2019
Ngày hết hạn
Đính kèm

ĐĂNG NHẬP