Công điện, công văn : Chỉ thị số 03/CT-UBND
Ngày đăng: 21/01/2019 09:51
Loại văn bản Công điện, công văn
Số/ Ký hiệu Chỉ thị số 03/CT-UBND
Trích yếu V/v tổ chức phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019
Ngày ban hành 18/01/2019
Ngày hết hạn
Đính kèm

ĐĂNG NHẬP