Công điện, công văn : Chỉ thị số 02/CT-UBND
Ngày đăng: 16/01/2019 11:08
Loại văn bản Công điện, công văn
Số/ Ký hiệu Chỉ thị số 02/CT-UBND
Trích yếu Về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện triển khai các nhiệm vụ trước, trong và sau tết Nguyên đán
Ngày ban hành
Ngày hết hạn
Đính kèm

ĐĂNG NHẬP