Công điện, công văn : Chỉ thị số 02
Ngày đăng: 04/03/2020 16:40
Loại văn bản Công điện, công văn
Số/ Ký hiệu Chỉ thị số 02
Trích yếu Về công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và thủy sản năm 2020
Ngày ban hành
Ngày hết hạn
Đính kèm

ĐĂNG NHẬP