Ban lãnh đạo
Ban lãnh đạo UBND Tỉnh

I. Lãnh đạo UBND tỉnh

  1. Đồng chí Đặng Quốc Khánh - Chủ tịch UBND tỉnh
  2. Đồng chí Đặng Quốc Vinh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh
  3. Đồng chí Dương Tất Thắng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh
  4. Đồng chí Đặng Ngọc Sơn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh

II. Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh:

  1. Đồng chí Lê Minh Đạo - Chánh Văn phòng UBND tỉnh
  2. Đồng chí Nguyễn Duy Nghị - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh
  3. Đồng chí Bùi Khắc Bằng - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh
  4. Đồng chí Phạm Xuân Phú - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh​
  5. Đồng chí Nguyễn Thanh Điện- Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Đính kèm

Tin liên quan
ĐĂNG NHẬP