Quyết định 1122/QĐ-UBND
V/v thành lập Tổ công tác tiếp dân, xử lý đơn thư và phối hợp xử lý các trường hợp khiếu kiện vượt cấp phục vụ Họi nghị công bố Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội Hà Tĩnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2050 và xúc tiến đầu tư vào Hà Tĩnh
Đính kèm

ĐĂNG NHẬP