Tài liệu phục vụ các cuộc họp


1 Dự phiên họp trực tuyến Chính phủ tháng 6 năm 2019 với các địa phương
2 Họp trực tuyến bổ cứu cấp bách các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng, phòng chống hạn
3 Theo Giấy mời số 751-MT/TU ngày 23/6/2019 của Tỉnh ủy
4 Họp nghe báo cáo phương án thiết kế dự án Bảo tàng tỉnh Hà Tĩnh
5
6 Dự Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác PCTT và TKCN năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019
7 Hội nghị Trực tuyến Bổ cứu cấp bách các biện pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi
8 Họp nghe phương án vùng nguyên liệu cho Nhà máy chế biến gỗ OSB, OKAL của Công ty TNHH Thanh Thành Đạt
9 Kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới và Chương trình Mỗi xã một sản phẩm tháng 5/2019, nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới
10 Hội nghị Trực tuyến Tổng kết công tác PCTT và TKCN năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019
11 Hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công
12 Hội nghị trực tuyến Sơ kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông quý I và phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2019
13
14 Hội nghị Trực tuyến Tổng kết công tác bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng năm 2018, triển khai kế hoạch năm 2019
15 Họp nghe báo cáo Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu đô thị Hàm Nghi tại thành phố Hà Tĩnh và huyện Thạch Hà, tỷ lệ 1/500
16 Họp nghe báo cáo Quy hoạch chung xây dựng khu vực du lịch, đô thị, thương mại ven biển Nghi Xuân - Lộc Hà đến năm 2040, tỷ lệ 1/5.000
17 Hội nghị Trực tuyến triển khai Đề án "Mỗi xã một sản phẩm" tỉnh Hà Tĩnh năm 2019
18 Dự Hội nghị tổng kết công tác Thi đua - Khen thưởng năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019
19 Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai Đề án mỗi xã một sản phẩm năm 2019
20 Tham dự tiếp công dân định kỳ tháng 02/2019

ĐĂNG NHẬP