Tài liệu phục vụ các cuộc họp


1 Hội nghị giao ban trực tuyến của Thủ tướng Chính phủ với các Bộ, cơ quan Trung ương và địa phương tháng 8 năm 2020 về đôn đốc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2020 (Lần 1)
2 Hội nghị trực tuyến triển khai kế hoạch thực thi Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Liên minh châu Âu (EVFTA)
3 Hội nghị trực tuyến rà soát công tác chuẩn bị tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020
4 Hội nghị trực tuyến rà soát công tác chuẩn bị tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020
5 Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm và triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2020
6 Làm việc với Đoàn công tác Bộ Giáo dục và Đào tạo
7 Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương
8 Hội nghị trực tuyến Sơ kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông quý II và phương hướng, nhiệm vụ quý III năm 2020
9 Tài liệu phục vụ cuộc họp theo giấy mời 214/GM-UBND ngày 22/6/2020
10 Họp nghe một số nội dung trình Kỳ họp thứ 15 HĐND tỉnh khóa XVII
11 Họp nghe một số nội dung trình Kỳ họp thứ 15 HĐND tỉnh khóa XVII
12 Họp sơ kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020
13 Họp Ủy ban nhân dân tỉnh nghe các nội dung trình HĐND tỉnh thông qua tại Kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khóa XVII
14 Tổng kết công tác PCTT và TKCN năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020
15 Họp nghe báo cáo dự thảo một số nội dung trình Kỳ họp thứ 15 Hội đồng nhân dân tỉnh
16 Họp nghe báo cáo dự thảo một số nội dung trình Kỳ họp thứ 15 Hội đồng nhân dân tỉnh
17 Hội nghị trực tuyến “Hỗ trợ doanh nghiệp SMEs tận dụng cơ hội, thực thi hiệu quả EVFTA”
18 Họp Ban chỉ đạo Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tháng 5
19 Hội nghị trực tuyến công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2019 của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2019
20 Dự Hội nghị trực tuyến về công tác PCTT và TKCN năm 2020

ĐĂNG NHẬP