Tài liệu phục vụ các cuộc họp


1 Hội nghị tổng kết ngành TT&TT năm 2018 theo Giấy mời số 492/GM-UBND ngày 17/12/2018 của UBND tỉnh
2 Tiếp dân định kỳ tháng 12/2018
3 Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh
4 Hội nghị Trực tuyến toàn quốc Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết TW 7 Khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn tại đầu cầu tỉnh và cấp huyện
5 Triển khai Kế hoạch Ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn, Đề án sản xuất vụ Xuân và Đề án Phát triển chăn nuôi năm 2018
6 Dự Hội nghị trực tuyến triển khai và nhân rộng mô hình Trạm Y tế xã hoạt động theo nguyên lý y học gia đình
7 Họp nghe báo cáo điều chỉnh Quy hoạch Phòng chống lũ chi tiết các tuyến sông có đê tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 (lưu vực sông La - Lam)
8 Họp nghe báo cáo dự thảo chính sách khuyết khích phát triển nông nghiệp, nông thôn và xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2019-2021
9
10 Làm việc với Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ
11 Làm việc với Đoàn công tác Cục Kiểm soát thủ tục hành chính - Văn phòng Chính phủ
12 Thực hiện kết luận phiên tiếp công dân định kỳ tháng 9/2018, tiếp công dân thường xuyên và tiếp nhận xử lý đơn thư tháng 10 năm 2018
13 Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông Quý III năm 2018, triển khai phương hướng nhiệm vụ Qúy VI năm 2018
14 Hội nghị Tổng kết Dự án Phát triển nông nghiệp Hà Tĩnh
15 Hội nghị trực tuyến của Chính phủ về Tổng kết Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" giai đoạn 2000-2018
16 Hội nghị Trực tuyến Triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh động vật vụ Thu Đông và ngăn chặn bệnh Dịch tả lợn Châu Phi xâm nhiễm vào Việt Nam
17 Họp nghe báo cáo Quy hoạch chi tiết hai bên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh đoạn từ đường Trần Phú đến đường Vũ Quang thành phố Hà Tĩnh, tỷ lệ 1/500
18 Làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường
19 Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc về nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính
20 Ban chỉ đạo mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh

ĐĂNG NHẬP