Tài liệu phục vụ các cuộc họp


1 Hội nghị trực tuyến sơ kết 06 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 06 tháng cuối năm của Ban Chỉ đạo xây dựng chính quyền điện tử tỉnh và đánh giá hoạt động Đề án thí điểm chuyển giao một số nhiệm vụ hành chính công thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích giai đoạn II
2 Họp nghe báo cáo dự thảo một số nội dung trình tại Kỳ họp thứ 2, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII
3 Hội nghị trực tuyến Triển khai chuyển đổi số, phát triển kinh tế số trong quản lý và sản xuất cây bưởi Phúc Trạch
4 Hội nghị trực tuyến công bố Chỉ số cải cách hành chính và Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước, năm 2020
5 Hội nghị trực tuyến về Chuyển đổi số trong lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
6 Hội nghị trực tuyến về Chuyển đổi số trong lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
7 Bàn giải pháp chuyển đổi số, phát triển kinh tế số trong quản lý và sản xuất cây ăn quả có múi tại Hà Tĩnh
8 Giấy mời hội nghị trực tuyến về giải pháp nâng cao hiệu quả khai thác, chế biến, tiêu thụ thủy sản năm 2021
9 Tổng kết thực hiện Chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ giai đoạn 2015-2020
10 Hội nghị trực tuyến với Chính phủ về Đề án thực hiện xây dựng đường bộ cao tốc giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030
11 Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2021
12 TÀI LIỆU PHỤC VỤ CUỘC HỌP THEO GIẤY MỜI SỐ: 227 về hội nghị trực tuyến phòng, chống dịch bệnh Viêm da nổi cục trên trâu, bò
13 Sơ kết sản xuất vụ Đông Xuân 2020-2021, triển khai kế hoạch sản xuất vụ Hè Thu, Mùa và định hướng vụ Đông 2021 các tỉnh phía Bắc
14 Hội nghị trực tuyến về công tác tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021
15 Họp nghe báo cáo các dự thảo: Nghị quyết, Đề án và Kế hoạch thực hiện Nghị quyết về phát triển chính quyền số, đô thị thông minh và kinh tế số trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030
16 Tài liệu họp trực tuyến Hội đồng bầu cử Quốc gia
17
18 Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết Đề án "Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho TN,TN và NĐ giai đoạn 2015-2020"
19 Tổng kết công tác bảo vệ rừng, PCCCR, Tổng kết công tác PCTT và TKCN năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021 Triển khai Đề án sản xuất vụ Hè thu năm 2021
20

ĐĂNG NHẬP