Tài liệu phục vụ các cuộc họp


1 Tài liệu phục vụ cuộc họp theo Giấy mời 121/GM-UBND ngày 25/4/2016 Hội nghị trực tuyến toàn quốc về an toàn thực phẩm
2 Hội nghị triển khai và phát động "Tháng hành động vì An toàn thực phẩm" năm 2016
3 Tài liệu phục vụ họp theo Giấy mời số 101/GM-UBND về việc Hội nghị trực tuyến Triển khai Đề án sản xuất vụ Hè Thu - Mùa năm 2016
4 Tài liệu phục vụ cuộc họp theo giấy mời 103/GM-UBND ngày 07/4/2016 Họp nghe báo cáo Chương trình phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2016-2030
5 Tài liệu phục vụ cuộc họp theo Giấy mời 100/GM-UBND ngày 04/4/2016 Họp nghe báo cáo quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp, dịch vụ phụ trợ phía Tây Nam đường tránh Quốc lộ 1A Khu kinh tế Vũng Áng, tỷ lệ 1/2.000
6 Tài liệu phục vụ kèm theo giấy mời 98/ GM-UBND về Hội nghị triển khai Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật bầu cử và tập huấn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021
7 Tài liệu phục vụ cuộc hop theo Giấy mời số 93/GM-UBND ngày 30/3/2016 Họp sơ kết Quý I, triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới năm 2016 của Ban Chỉ đạo CNTT tỉnh
8 Thành lập Tổ công tác và phân công nhiệm vụ phối hợp tổ chức các sự kiện do Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam tài trợ
9 Kế hoạch đón tiếp đại biểu dự Tọa đàm Phát triển công nghiệp chăn nuôi bò, Lễ khai giảng Chương trình đào tạo kiến thức hội nhập cho thế hệ trẻ và Lễ Khánh thành Dự án Nuôi bò giống và bò thịt (giai đoạn 1)
10 Hội nghi tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2015, triển khai nhiệm vụ năm 2016
11 Tài liệu theo Giấy mời số 11/GM-UBND Làm việc với Công ty TNHH Phát triển Fineton về các chương trình, dự án đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp đang triển khai trên địa bàn tỉnh
12 Tài liệu phục vụ cuộc họp theo Giấy mời 09/GM-UBND ngày 05/01/2016 Dự Hội nghị trực tuyến triển khai công tác tư pháp năm 2016
13 Tài liệu phục vụ cuộc họp theo Giấy mời 08/GM-UBND ngày 05/01/2016 Họp giao ban Ủy ban nhân dân tỉnh
14 Hội nghị trực tuyến Tổng kết năm 2015, triển khai kế hoạch năm 2016 và kế hoạch 5 năm 2016-2020 ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
15 Về việc Hội nghị tổng kết công tác năm 2015 và triển khai nhiệm vụ 2016 của Ngành Nội vụ
16 Về việc Họp trực tuyến Chính phủ với các địa phương năm 2015
17 Tài liệu phục vụ cuộc họp theo giấy mời 704/GM-UBND ngày 14/12 của UBND tỉnh Họp đoàn chỉ đạo, kiểm tra, giám sát thu ngân sách số 3
18 Tài liệu Họp theo giấy mời số Số 699/GM-UBND của UBND tỉnh Họp Hội đồng thẩm định quy hoạch tổng thể phát triển dịch vụ Logistics trên địa bàn tỉnh
19 Tài liệu phục vụ cuộc họp theo Giấy mời 688/GM-UBND ngày 3/12/2015 UBND tỉnh Hội nghị trực tuyến Tổng kết hoạt động Ngành Thông tin và Truyền thông Ban chỉ đạo CNTT tỉnh Hà Tĩnh năm 2015, triển khai nhiệm vụ năm 2016
20 Tài liệu phục vụ cuộc họp theo giấy mời 673/GM-UBND Dự Hội nghị đánh giá tình hình, kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính thời gian qua, nhiệm vụ, giải pháp thời gian tới; sơ kết 02 năm thực hiện Đề án 3713

ĐĂNG NHẬP