Tài liệu phục vụ các cuộc họp


1 Tài liệu phục vụ cuộc họp theo giấy mời 673/GM-UBND Dự Hội nghị đánh giá tình hình, kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính thời gian qua, nhiệm vụ, giải pháp thời gian tới; sơ kết 02 năm thực hiện Đề án 3713
2 Tài liệu phục vụ cuộc họp theo Giấy mời 666/GM-UBND 13/11/2015 UBND tỉnh Hội nghị trực tuyến triển khai kế hoạch sản xuất nông nghiệp năm 2016
3 Tài liệu Họp theo giấy mời số Số 663/GM-UBND của UBND tỉnh Họp Đoàn chỉ đạo, kiểm tra, giám sát thu ngân sách số 3
4 Tài liệu phục vụ cuộc họp theo GM số 664/GM-UBND ngày 13/11/2015 Họp giao ban Ủy ban nhân dân tỉnh Dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết
5 Tài liệu phục vụ theo Giấy mời số 661GM-UBND ngày 11/11/2015 của UBND tỉnh Dự Hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước 10 tháng đầu năm 2015; nhiệm vụ giải pháp 02 tháng cuối năm
6 Tài liệu phục vụ theo Giấy mời số 656GM-UBND ngày 10/11/2015 của UBND tỉnh Họp Hội đồng thẩm định nghe báo cáo quy hoạch phát triển văn hóa thể thao tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020, tầm nhìn 2030
7 Họp nghe báo cáo và chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giao đất, giao rừng (Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn)
8 Tài liệu phục vụ họp trực tuyến kèm theo Giấy mời 627/GM-UBND của UBND tỉnh về Ứng phó với hạn hán, xâm nhập mặn năm 2015-2016 do ảnh hưởng của hiện tượng Elnino

ĐĂNG NHẬP