Tài liệu phục vụ các cuộc họp


1 Tổng kết ngành Nông nghiệp và PTNT năm 2021; triển khai Kế hoạch sản xuất nông nghiệp, Đề án sản xuất và Phương án tưới nước vụ Xuân năm 2022
2 Tài liệu kèm theo giấy mời: Họp nghe báo cáo và soát xét các dự thảo Nghị quyết thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch trình kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh
3 Tài liệu kèm theo giấy mời 593/GM-UBND về Hội nghị trực tuyến toàn quốc về đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước
4 Tham dự Hội thảo góp ý dự thảo "Quy hoạch bảo vệ và khai thác nguồn lợi thuỷ sản thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2025"
5 Họp nghe chính sách hỗ trợ Tổ giám sát và tuyền truyền phòng, chống COVID-19 tại cộng đồng
6 Hội nghị trực tuyến Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể và 10 năm thi hành Luật Hợp tác xã trong lĩnh vực nông nghiệp
7 Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông 9 tháng và phương hướng, nhiệm vụ quý IV năm 2021
8
9 Kết quả triển khai chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, gỡ cảnh báo “Thẻ vàng” của Ủy Ban Châu Âu
10 Họp lấy ý kiến góp ý về dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 81/2017/NQ-HĐND của HĐND tỉnh
11 Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết năm học 2020-2021,triển khai nhiệm vụ năm học 2021-2022
12 Triển khai Đề án sản xuất vụ Đông, bàn giải pháp thu hoạch, tiêu thụ sản phẩm vụ Hè Thu và chuẩn bị Phương án PCTT trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 năm 2021
13 Hội nghị về tạo thuận lợi cho vận chuyển hàng nông sản trong điều kiện phòng, chống dịch Covid-19
14 Họp thống nhất nội dung kiểm tra CCHC 06 tháng đầu năm 2021 tại các đơn vị, địa phương và sửa đổi nội dung Quyết định số 52/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh
15
16 Dự Hội nghị trực tuyến theo Thông báo số 2175/TB-LĐTBXH của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
17 Làm việc với Sở Nội vụ
18 Làm việc trực tuyến với Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam
19
20 Dự Hội nghị tổng kết bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

ĐĂNG NHẬP