Tài liệu phục vụ các cuộc họp


1 Kế hoạch đón tiếp và làm việc với Đoàn của Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam
2 Tài liệu phục vụ cuộc họp theo Giấy mời 161/GM-UBND ngày 25/5/2016 Tham dự Hội thảo tham vấn Kế hoạch hành động Tăng trưởng xanh của tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2016-2020 do Quỹ hỗ trợ Tăng trưởng xanh (GGFS) tài trợ
3 Dự họp nghe báo cáo Dự thảo Quy hoạch mạng lưới giáo dục nghề nghiệp tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
4 Tài liệu phục cuộc họp theo Giấy mời số 117/MH/TU ngày 14/5/2016 của Tỉnh ủy
5 Tài liệu phục vụ cuộc họp theo Giấy mời 138/GM-UBND Hội nghị trực tuyến Tổng kết công tác PCTT và TKCN năm 2015, triển khai nhiệm vụ những tháng tiếp theo năm 2016
6 Tổng kết công tác PCTT và TKCN năm 2015, triển khai nhiệm vụ năm 2016
7 Hội nghị trực tuyến của Thủ tướng Chính phủ với doanh nghiệp năm 2016
8 Tài liệu phục vụ cuộc họp theo Giấy mời 121/GM-UBND ngày 25/4/2016 Hội nghị trực tuyến toàn quốc về an toàn thực phẩm
9 Hội nghị triển khai và phát động "Tháng hành động vì An toàn thực phẩm" năm 2016
10 Tài liệu phục vụ họp theo Giấy mời số 101/GM-UBND về việc Hội nghị trực tuyến Triển khai Đề án sản xuất vụ Hè Thu - Mùa năm 2016
11 Tài liệu phục vụ cuộc họp theo giấy mời 103/GM-UBND ngày 07/4/2016 Họp nghe báo cáo Chương trình phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2016-2030
12 Tài liệu phục vụ cuộc họp theo Giấy mời 100/GM-UBND ngày 04/4/2016 Họp nghe báo cáo quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp, dịch vụ phụ trợ phía Tây Nam đường tránh Quốc lộ 1A Khu kinh tế Vũng Áng, tỷ lệ 1/2.000
13 Tài liệu phục vụ kèm theo giấy mời 98/ GM-UBND về Hội nghị triển khai Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật bầu cử và tập huấn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021
14 Tài liệu phục vụ cuộc hop theo Giấy mời số 93/GM-UBND ngày 30/3/2016 Họp sơ kết Quý I, triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới năm 2016 của Ban Chỉ đạo CNTT tỉnh
15 Thành lập Tổ công tác và phân công nhiệm vụ phối hợp tổ chức các sự kiện do Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam tài trợ
16 Kế hoạch đón tiếp đại biểu dự Tọa đàm Phát triển công nghiệp chăn nuôi bò, Lễ khai giảng Chương trình đào tạo kiến thức hội nhập cho thế hệ trẻ và Lễ Khánh thành Dự án Nuôi bò giống và bò thịt (giai đoạn 1)
17 Hội nghi tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2015, triển khai nhiệm vụ năm 2016
18 Tài liệu theo Giấy mời số 11/GM-UBND Làm việc với Công ty TNHH Phát triển Fineton về các chương trình, dự án đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp đang triển khai trên địa bàn tỉnh
19 Tài liệu phục vụ cuộc họp theo Giấy mời 09/GM-UBND ngày 05/01/2016 Dự Hội nghị trực tuyến triển khai công tác tư pháp năm 2016
20 Tài liệu phục vụ cuộc họp theo Giấy mời 08/GM-UBND ngày 05/01/2016 Họp giao ban Ủy ban nhân dân tỉnh

ĐĂNG NHẬP