Tài liệu phục vụ các cuộc họp


1 Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện công tác chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh, khai thác chợ trên địa bàn tỉnh
2 Làm việc đánh giá, triển khai các nhiệm vụ thực hiện Đề án Sở hữu trí tuệ và đề án phát triển thị trường, doanh nghiệp khoa học công nghệ
3 Họp Ban Chỉ đạo CNTT tỉnh Sơ kết công tác Quý I,triển khai nhiệm vụ thời gian tới
4 Làm việc với Sở Công Thương về tổ chức bộ máy và phát triển ngành công thương năm 2018 và Đề án Phát triển công nghiệp -Tiểu thủ công nghiệp tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo
5 Họp thống nhất xử lý một số vướng mắc liên quan đến xác định giá đất cụ thể, xác định tài sản trên đất
6 Họp thống nhất xử lý một số vướng mắc liên quan đến xác định giá đất cụ thể, xác định tài sản trên đất
7 Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc Tổng kết các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2017, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2018
8 Làm việc nghe Dự thảo Quy định Bộ tiêu chí và hướng dẫn đánh giá hoạt động của hợp tác xã kiểu mới trên địa bàn tỉnh
9 Họp Ban chỉ đạo chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh
10 Dự Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018
11 Hội thảo khoa học về Đề án đẩy mạnh phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo
12 Dự Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2017'; triển khai nhiệm vụ năm 2018
13 Tài liệu phục vụ cuộc họp ban chỉ đạo dự án phát triển nông nghiệp số 30/GM-UBND ngày 22/01/2018 của UBND tỉnh
14 Hội nghị trực tuyến Tổng kết công tác phòng chống tội phạm, đảm bảo trật tự ATGT, xử lý các vi phạm pháp luật về pháo năm 2017, triển khi nhiệm vụ năm 2018 và triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
15 Dự Hội nghị Tổng kết 10 năm Phong trào "Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam"; 10 năm hiến máu tình nguyện giai đoạn 2008 - 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018
16 Dự Hội nghị trực tuyến triển khai công tác ngành Y tế năm 2018 và Đề án xây dựng, phát triển mạng lưới y tế cơ sở trong tình hình mới theo Quyết định số 2348/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
17 Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác Lao động - Thương binh và Xã hội năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018
18 Dự Hội thảo về Đề án phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo
19 Tham dự Hội nghị trực tuyến ngành Tài chính
20 Hội nghị trực tuyến Tổng kết hoạt động ngành Thông tin và Truyền thông năm 2017; triển khai nhiệm vụ năm 2018

ĐĂNG NHẬP