Tài liệu phục vụ các cuộc họp


1 Hội nghị Trực tuyến Triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh động vật vụ Thu Đông và ngăn chặn bệnh Dịch tả lợn Châu Phi xâm nhiễm vào Việt Nam
2 Họp nghe báo cáo Quy hoạch chi tiết hai bên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh đoạn từ đường Trần Phú đến đường Vũ Quang thành phố Hà Tĩnh, tỷ lệ 1/500
3 Làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường
4 Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc về nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính
5 Ban chỉ đạo mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh
6 Họp Ủy ban nhân dân tỉnh
7 V/v giao phối hợp và tổ chức làm việc với đoàn thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo
8 Hội nghị trực tuyến của Chính phủ về công tác bảo vệ trẻ em, giải pháp phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em
9 Hội nghị trực tuyến Về tình hình triển khai thực hiện Chỉ thị số 45/CT-TTg ngày 13/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để khắc phục cảnh báo của Ủy ban Châu âu về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định
10 Dự hội nghị trực tuyến tổng kết năm học 2017-2018, triển khai nhiệm vụ năm học 2018-2019
11 Dự Hội nghị trực tuyến và Thúc đẩy phát triển cơ chế một cửa quốc gia, cơ chế một cửa ASEAN và tạo thuận lợi thương mại
12 Tham dự Hội nghị trực tuyến sơ kết ngành tài chính năm 2018
13 Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác tư pháp 06 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2018
14
15 Họp nghe báo cáo quy hoạch các điểm tập kết cát xây dựng trên địa bàn tỉnh
16 Họp Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh
17 Họp nghe báo cáo Quy hoạch chung xây dựng khu vực du lịch, đô thị, thương mại ven biển Nghi Xuân - Lộc Hà đến năm 2040, tỷ lệ 1/5.000
18 Hội nghị trực tuyến triển khai thực hiện Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp
19 Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông Quý II năm 2018, triển khai phương hướng nhiệm vụ Qúy III năm 2018
20 Họp nghe báo cáo dự thảo Đề án Bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa: Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh, Ca trù Hà Tĩnh, Truyện Kiều và Mộc bản Trường học Phúc Giang

ĐĂNG NHẬP