Tài liệu phục vụ các cuộc họp


1 Họp nghe Dự thảo Đề án nâng cao năng lực quản lý an toàn đập, hồ chứa nước thủy lợi trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
2 Hội nghị tổng kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019
3 Dự Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ năm 2019 của Ban Chỉ đạo 138/CP và Ban Chỉ 389 Quốc gia
4 Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai nhiệm vụ lĩnh vực Lao động - Người có công và Xã hội năm 2019
5 Dự Hội nghị trực tuyến "Triển khai công tác ngành Y tế năm 2019"
6 Tham dự tiếp công dân định kỳ tháng 01/2019
7 Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai nhiệm vụ năm 2019 ngành Nội vụ
8 Họp nghe Kế hoạch triển khai thực hiện Thông báo số 336/TB-VPCP ngày 04/9/2018 của Văn phòng Chính phủ
9 Hội nghị trực tuyến triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới
10 Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019
11 Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2018, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2019
12 Họp trực tuyến Chính phủ với địa phương để triển khai nhiệm vụ phát triển KT-XH và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019
13 Hội nghị tổng kết ngành TT&TT năm 2018 theo Giấy mời số 492/GM-UBND ngày 17/12/2018 của UBND tỉnh
14 Tiếp dân định kỳ tháng 12/2018
15 Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh
16 Hội nghị Trực tuyến toàn quốc Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết TW 7 Khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn tại đầu cầu tỉnh và cấp huyện
17 Triển khai Kế hoạch Ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn, Đề án sản xuất vụ Xuân và Đề án Phát triển chăn nuôi năm 2018
18 Dự Hội nghị trực tuyến triển khai và nhân rộng mô hình Trạm Y tế xã hoạt động theo nguyên lý y học gia đình
19 Họp nghe báo cáo điều chỉnh Quy hoạch Phòng chống lũ chi tiết các tuyến sông có đê tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 (lưu vực sông La - Lam)
20 Họp nghe báo cáo dự thảo chính sách khuyết khích phát triển nông nghiệp, nông thôn và xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2019-2021

ĐĂNG NHẬP