Tài liệu phục vụ các cuộc họp


1 Làm việc với Đoàn công tác Bộ Giáo dục và Đào tạo
2 Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương
3 Hội nghị trực tuyến Sơ kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông quý II và phương hướng, nhiệm vụ quý III năm 2020
4 Tài liệu phục vụ cuộc họp theo giấy mời 214/GM-UBND ngày 22/6/2020
5 Họp nghe một số nội dung trình Kỳ họp thứ 15 HĐND tỉnh khóa XVII
6 Họp nghe một số nội dung trình Kỳ họp thứ 15 HĐND tỉnh khóa XVII
7 Họp sơ kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020
8 Họp Ủy ban nhân dân tỉnh nghe các nội dung trình HĐND tỉnh thông qua tại Kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khóa XVII
9 Tổng kết công tác PCTT và TKCN năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020
10 Họp nghe báo cáo dự thảo một số nội dung trình Kỳ họp thứ 15 Hội đồng nhân dân tỉnh
11 Họp nghe báo cáo dự thảo một số nội dung trình Kỳ họp thứ 15 Hội đồng nhân dân tỉnh
12 Hội nghị trực tuyến “Hỗ trợ doanh nghiệp SMEs tận dụng cơ hội, thực thi hiệu quả EVFTA”
13 Họp Ban chỉ đạo Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tháng 5
14 Hội nghị trực tuyến công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2019 của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2019
15 Dự Hội nghị trực tuyến về công tác PCTT và TKCN năm 2020
16 V/v tổ chức phiên tiếp dân định kỳ tháng 5 năm 2020
17
18 Hội nghị trực tuyến của Thủ tướng Chính phủ với doanh nghiệp nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, phục hồi nền kinh tế ứng phó với dịch Covid - 19
19
20 Hội nghị Trực tuyến Về tổng kết công tác bảo vệ rừng, PCCCR năm 2019, triển khai kế hoạch năm 2020; Bổ cứu sản xuất vụ Xuân, triển khai đề án Hè Thu 2020

ĐĂNG NHẬP