Tài liệu phục vụ các cuộc họp


1 Hội nghị trực tuyến Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể và 10 năm thi hành Luật Hợp tác xã trong lĩnh vực nông nghiệp
2 Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông 9 tháng và phương hướng, nhiệm vụ quý IV năm 2021
3
4 Kết quả triển khai chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, gỡ cảnh báo “Thẻ vàng” của Ủy Ban Châu Âu
5 Họp lấy ý kiến góp ý về dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 81/2017/NQ-HĐND của HĐND tỉnh
6 Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết năm học 2020-2021,triển khai nhiệm vụ năm học 2021-2022
7 Triển khai Đề án sản xuất vụ Đông, bàn giải pháp thu hoạch, tiêu thụ sản phẩm vụ Hè Thu và chuẩn bị Phương án PCTT trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 năm 2021
8 Hội nghị về tạo thuận lợi cho vận chuyển hàng nông sản trong điều kiện phòng, chống dịch Covid-19
9 Họp thống nhất nội dung kiểm tra CCHC 06 tháng đầu năm 2021 tại các đơn vị, địa phương và sửa đổi nội dung Quyết định số 52/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh
10
11 Dự Hội nghị trực tuyến theo Thông báo số 2175/TB-LĐTBXH của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
12 Làm việc với Sở Nội vụ
13 Làm việc trực tuyến với Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam
14
15 Dự Hội nghị tổng kết bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
16 Hội nghị trực tuyến sơ kết 06 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 06 tháng cuối năm của Ban Chỉ đạo xây dựng chính quyền điện tử tỉnh và đánh giá hoạt động Đề án thí điểm chuyển giao một số nhiệm vụ hành chính công thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích giai đoạn II
17 Họp nghe báo cáo dự thảo một số nội dung trình tại Kỳ họp thứ 2, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII
18 Hội nghị trực tuyến Triển khai chuyển đổi số, phát triển kinh tế số trong quản lý và sản xuất cây bưởi Phúc Trạch
19 Hội nghị trực tuyến công bố Chỉ số cải cách hành chính và Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước, năm 2020
20 Hội nghị trực tuyến về Chuyển đổi số trong lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

ĐĂNG NHẬP