Tài liệu phục vụ các cuộc họp


1 Tài liệu họp trực tuyến tổng kết công tác bảo vệ rừng, PCCCR năm 2016; triển khai nhiệm vụ năm 2017
2 Dự họp nghe báo cáo Quy hoạch hệ thống điểm Bưu điện - Văn hóa xã gắn với xây dựng nông thôn mới tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
3 Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông Quý I năm 2016, triển khai phương hướng nhiệm vụ Quý 2 năm 2017
4 Họp nghe "Đề án phát triển thương mại, du lịch, dịch vụ, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế trong tình hình mới"
5 Họp Ban Chỉ đạo Đổi mới, Quản lý và Phát triển doanh nghiệp tỉnh
6 Hội nghị trực tuyến đánh giá việc triển khai đo lường, xác định chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan HCNN
7 Dự Hội nghị trực tuyến triển khai Chương trình phòng, chống tội phạm đến năm 2010 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2017 của BCĐ 138/CP
8 Làm việc với Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Lao động - Thương binh và xã hội về Đề án khôi phục, phát triển sản xuất, ổn định đời sống người dân và Đề án hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề, giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh xã hội cho người dân sau sự cố môi trường biển tỉnh Hà Tĩnh
9 Hội nghị trực tuyến triển khai Kế hoạch Năm cao điểm hành động vệ sinh an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp 2017
10 Làm việc với Đoàn công tác của Trường Đại học quốc gia Gyeongsang National University (GNU), Hàn Quốc
11 Họp nghe báo cáo việc xây dựng Quy định một số nội dung về quản lý, thực hiện chương trình, dự án đầu tư công; tình hình quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh
12 Hội nghị Ban Chỉ đạo Dự án Phát triển nông nghiệp Hà Tĩnh
13 Họp nghe báo cáo Đề án Khai thác tiềm năng, lợi thế của rừng và đất lâm nghiệp
14 Họp thống nhất xử lý một số nội dung liên quan hoạt động khai thác, vận chuyển, kinh doanh, tập kết cát, sỏi lòng sông
15 Hội nghị trực tuyến Triển khai Kế hoạch Năm cao điểm hành động vệ sinh an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2017
16 Họp Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH tỉnh
17 Về việc tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017
18 Về việc họp thống nhất xử lý một số nội dung về đất đai, khoáng sản
19 Tài liệu họp kèm theo Giấy mời số 29/GM-UBND Dự Hội nghị trực tuyến Tổng kết công tác y tế năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017
20 Hội nghị trực tuyến Tổng kết hoạt động Ngành Thông tin và Truyền thông, Ban Chỉ đạo CNTT tỉnh năm 2016, đánh giá kết quả thực hiện các quy hoạch thuộc ngành giai đoạn 2011-2016

ĐĂNG NHẬP