Tài liệu phục vụ các cuộc họp


1 Tài liệu theo giấy mời 372/GM-UBND Hội thảo khoa học “Nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công tỉnh Hà Tĩnh”
2 Tài liệu theo giấy mời 364/GM-UBND Hội nghị trực tuyến tổng kết thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011 - 2020, định hướng giai đoạn 2021 - 2030
3 Về việc Góp ý Dự thảo Ranh giới hành lang bảo vệ bờ biển trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
4
5
6 Dự Hội nghị trực tuyến Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử với các Ban Chỉ đạo xây dựng Chính phủ điện tử, Chính quyền điện tử Bộ, ngành, địa phương
7 Triển khai Đề án sản xuất vụ Đông 2020; sơ kết công tác phá ô thửa nhỏ, hình thành ô thửa lớn trong sản xuất lúa; bổ cứu công tác phòng chống dịch bệnh, quản lý giết mổ gia súc gia cầm
8 Nghe báo cáo kết quả lập chủ trương đầu tư dự án nâng cấp, cải tạo QL8C đoạn Thiên Cầm - QL1 và đoạn từ QL8 đến đường Hồ Chí Minh
9 Hội nghị giao ban trực tuyến của Thủ tướng Chính phủ với các Bộ, cơ quan Trung ương và địa phương tháng 8 năm 2020 về đôn đốc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2020 (Lần 1)
10 Hội nghị trực tuyến triển khai kế hoạch thực thi Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Liên minh châu Âu (EVFTA)
11 Hội nghị trực tuyến rà soát công tác chuẩn bị tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020
12 Hội nghị trực tuyến rà soát công tác chuẩn bị tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020
13 Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm và triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2020
14 Làm việc với Đoàn công tác Bộ Giáo dục và Đào tạo
15 Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương
16 Hội nghị trực tuyến Sơ kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông quý II và phương hướng, nhiệm vụ quý III năm 2020
17 Tài liệu phục vụ cuộc họp theo giấy mời 214/GM-UBND ngày 22/6/2020
18 Họp nghe một số nội dung trình Kỳ họp thứ 15 HĐND tỉnh khóa XVII
19 Họp nghe một số nội dung trình Kỳ họp thứ 15 HĐND tỉnh khóa XVII
20 Họp sơ kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020

ĐĂNG NHẬP