Tài liệu phục vụ các cuộc họp


1 Làm việc với Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ
2 Làm việc với Đoàn công tác Cục Kiểm soát thủ tục hành chính - Văn phòng Chính phủ
3 Thực hiện kết luận phiên tiếp công dân định kỳ tháng 9/2018, tiếp công dân thường xuyên và tiếp nhận xử lý đơn thư tháng 10 năm 2018
4 Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông Quý III năm 2018, triển khai phương hướng nhiệm vụ Qúy VI năm 2018
5 Hội nghị Tổng kết Dự án Phát triển nông nghiệp Hà Tĩnh
6 Hội nghị trực tuyến của Chính phủ về Tổng kết Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" giai đoạn 2000-2018
7 Hội nghị Trực tuyến Triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh động vật vụ Thu Đông và ngăn chặn bệnh Dịch tả lợn Châu Phi xâm nhiễm vào Việt Nam
8 Họp nghe báo cáo Quy hoạch chi tiết hai bên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh đoạn từ đường Trần Phú đến đường Vũ Quang thành phố Hà Tĩnh, tỷ lệ 1/500
9 Làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường
10 Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc về nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính
11 Ban chỉ đạo mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh
12 Họp Ủy ban nhân dân tỉnh
13 V/v giao phối hợp và tổ chức làm việc với đoàn thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo
14 Hội nghị trực tuyến của Chính phủ về công tác bảo vệ trẻ em, giải pháp phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em
15 Hội nghị trực tuyến Về tình hình triển khai thực hiện Chỉ thị số 45/CT-TTg ngày 13/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để khắc phục cảnh báo của Ủy ban Châu âu về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định
16 Dự hội nghị trực tuyến tổng kết năm học 2017-2018, triển khai nhiệm vụ năm học 2018-2019
17 Dự Hội nghị trực tuyến và Thúc đẩy phát triển cơ chế một cửa quốc gia, cơ chế một cửa ASEAN và tạo thuận lợi thương mại
18 Tham dự Hội nghị trực tuyến sơ kết ngành tài chính năm 2018
19 Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác tư pháp 06 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2018
20

ĐĂNG NHẬP