Tài liệu phục vụ các cuộc họp


1 GIẤY MỜI HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN Tổng kết năm 2022 và triển khai Kế hoạch năm 2023 ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
2 Quán triệt NĐ 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022; Hướng dẫn sử dụng 07 phương thức khai thác thông tin thay thế sổ hộ khẩu, sổ tạm trú.
3 Dự Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương
4
5 Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 của ngành Nội vụ (Ngày 29 tháng 12 năm 2022)
6 Dự Hội nghị trực tuyến triển khai công tác Tư pháp năm 2023
7
8 Tổng kết ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2022, triển khai Kế hoạch sản xuất nông nghiệp và Đề án sản xuất vụ Xuân năm 2023
9 Tài liệu phục vụ cuộc họp - Dự Hội nghị trực tuyến triển khai Đề án “Xác định Chỉ số cải cách hành chính của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương” giai đoạn 2022 - 2030 và Kế hoạch xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2022 (HỎA TỐC)
10 Họp Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh Hà Tĩnh
11 Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và phát động triển khai “Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam”
12 Thay đổi thời gian họp theo Giấy mời số 545/GM-UBND
13 Tài liệu: Họp nghe các nội dung lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch trình Kỳ họp thường kỳ cuối năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh
14 Tham dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ Quý IV Ban chỉ đạo 389 tỉnh
15 Dự Hội nghị chuẩn bị công tác kiểm tra kết quả thực hiện Đề án 06 và phối hợp rà soát cập nhật dữ liệu tiêm chủng vắc-xin phòng Covid-19
16 Tài liệu kèm theo giấy mời: Họp trực tuyến Ban Chỉ đạo quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định
17 Đón và làm việc với Đoàn kiểm tra việc thực hiện Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp
18 Tham dự Hội thảo về “Số hóa, kết nối, chia sẻ dữ liệu phục vụ giải quyết thủ tục hành chính: Kinh nghiệm của Pháp và thực tiễn triển khai tại Việt Nam”
19 Hội nghị trực tuyến tổng kết năm học 2021-2022, triển khai nhiệm vụ năm học 2022-2023
20 Dự Hội nghị trực tuyến sơ kết 06 tháng triển khai Đề án 06/CP

ĐĂNG NHẬP