Thông báo

Số/Ký hiệu Trích yếu Đính kèm
Báo cáo 10/BC-BTCD Thực hiện kết luận phiên tiếp công dân định kỳ tháng 8/2017, tiếp công dân thường xuyên và tiếp nhận xử lý đơn thư tháng 9 và tháng 10 năm 2017
Thông báo số 340/TB-UBND V/v thay đổi ngày tiếp công dân định kỳ tháng 10/2017
Kế hoạch 418/KH-UBND Làm việc với Đoàn công tác Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình mục tiêu quốc gia
Thông báo hoãn họp theo Giấy mời 404/GM-UBND Hội nghị đối thoại và tuyên dương doanh nghiệp, hộ cá nhân kinh doanh thực hiện tốt chính sách pháp luật thuế
Thông báo số 406/GM-UBND Hoãn kiểm tra công tác chuyển đổi mô hình quản lý và đầu tư xây dựng Chợ Phố Châu, thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn (Giấy mời số 401/GM-UBND)
Thông báo số 330/TB-UBND V/v ủy quyền giải quyết công việc trong thời gian Chủ tịch UBND tỉnh đi dự Hội nghị lần thứ 6 BCH Trung ương Đảng khóa XII
Giấy mời số 396/GM-UBND Làm việc về công tác bồi thường, GPMB Dự án đường Nguyễn Công Trứ đoạn từ đường Phan Đình Phùng đến đường Hải Thượng Lãn Ông, TP Hà Tĩnh (GDD1)
Kế hoạch tập huấn số 289/VP-CNTT Sử dụng một cửa điện tử và dịch vụ công trực tuyến tại các huyện, thành phố, thị xã (Lịch chi tiết được đăng tải trên trang http://hscv.hatinh.gov.vn)
Thông báo số 388/GM-UBND V/v thay đổi thời gian Hội nghị (Giấy mời 379/GM-UBND Dự Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Chương trình tín dụng ưu đãi theo Nghị định số 78/2002/NĐ-CP của Chính phủ)
Thông báo 387/TB-UBND V/v thay đổi thời gian họp
Thông báo 324/TB-UBND Điều chỉnh thời gian làm việc với Đoàn công tác Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương và Hội Nhà báo Việt Nam
Thông báo số 386/TB-UBND Về việc hoãn họp theo Giấy mời số 378/GM-UBND ngày 22/9/2017
Kế hoạch 381/KH-UBND Làm việc với Đoàn công tác Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương và Hội Nhà báo Việt Nam
kế hoạch số 377/KH-UBND Đón tiếp và làm việc với Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Thông báo 367/TB-UBND V/v hoãn họp tiếp công dân định kỳ tháng 9/2017
Thông báo 363/TB-UBND Hoãn họp Hội đồng đấu giá quyền khai thác khoáng sản và xử lý một số nội dung tồn đọng liên quan lĩnh vực khoáng sản
Thư kêu gọi Tham gia hưởng ứng và hỗ trợ "Chiến dịch phòng, chống đuối nước cho trẻ em trong mùa mưa, lũ"
Thông báo 315/TB-UBND V/v ủy quyền giải quyết công việc trong thời gian Chủ tịch UBND tỉnh đi công tác
Kế hoạch số 350/KH-UBND Đón tiếp và làm việc với Đoàn công tác Đại sứ quán Nhật Bản
Báo cáo số 77-BC/BCSĐ Kết quả 02 năm thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW ngày 23/7/2015 của Bộ Chính trị về định hướng Chiến lược phát triển ngành Dầu khí Việt Nam đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2035

ĐĂNG NHẬP