Thông báo

Số/Ký hiệu Trích yếu Đính kèm
Kế hoạch 429/KH-UBND Triển khai thi hành Luật Cảnh vệ
Kế hoạch 426/KH-UBND Triển khai thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo
Kế hoạch số 529/KH-UBND Đón tiếp và làm việc với Đoàn Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam
Thông báo số 423/TB-UBND V/v hoãn Hội nghị Tổng kết công tác đối ngoại, biên giới và viện trợ phi chính phủ nước ngoài năm 2017; triển khai nhiệm vụ năm 2018
Thông báo 82/TB-HĐND Thông báo của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về việc triệu tập kỳ họp thứ 5, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII
Thể lệ số 82/TL-BTC Cuộc thi Gian hàng đẹp và Chất lượng cam đặc sản tiêu biểu
Thông báo số 364/TB-BTC Phân công nhiệm vụ Ban Tổ chức Lễ hội cam và các sản phẩm nông nghiệp Hà Tĩnh lần thức nhất - năm 2017
Chương trình 482/CTr-UBND Đón tiếp Đoàn công tác Ủy ban Biên giới quốc gia hai nước Việt Nam - Lào
Kế hoạch số 362/KH-UBND Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi giai đoạn 2017 - 2025 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Kế hoạch 474/KH-UBND Đi khảo sát thực địa và làm việc với Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC (Thay thế Kế hoạch số 473/KH-UBND ngày 08/11/2017)
Kế hoạch số 473/KH-UBND Đi khảo sát thực địa và làm việc với Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC
Thông báo số 465/TB-UBND V/v hoãn Hội nghị trực tuyến sơ kết 05 năm thi hành Luật Hợp tác xã
Thông báo số 463/TB-UBND Hoãn nghe báo cáo kết quả rà soát các nội dung về quy định sử dụng vốn ngân sách Nhà nước thuộc Chương trình NTM, giai đoạn 2015 - 2020 (Giấy mời số 456/GM-UBND ngày 01/11/2017 của UBND tỉnh)
Thông báo số 459/TB-UBND V/v hoãn họp nghe đề án Phát triển kinh tế tập thể tỉnh đến năm 2020
Thông báo số 462/TB-UBND Hoãn cuộc họp Ban Tổ chức Lễ hội Cam và các sản phẩm nông nghiệp Hà Tĩnh lần thức nhất năm 2017
Thông báo số 454/TB-UBND ngày 01/11/2017 Thay đổi thời gian họp Ban Tổ chức Lễ hội Cam và các sản phẩm nông nghiệp Hà Tĩnh lần thứ nhất năm 2017 (Theo Giấy mời số 450/GM-UBND ngày 31/10/2017 của UBND tỉnh)
Kế hoạch số 445/KH-UBND Đón và làm việc với Đoàn đại diện xúc tiến đầu tư tại một số địa bàn trọng điểm nước ngoài
Thông báo số 349/TB-UBND V/v ủy quyền giải quyết công việc trong thời gian Chủ tịch UBND tỉnh đi dự Kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XIV
Thông báo số 432/TB-UBND Hoãn Hội nghị trực tuyến Trung ương rút kinh nghiệm bão số 10 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm PCTT khu vực miền Trung và Tây Nguyên (Theo Giấy mời số 426/GM-UBND)
Báo cáo 10/BC-BTCD Thực hiện kết luận phiên tiếp công dân định kỳ tháng 8/2017, tiếp công dân thường xuyên và tiếp nhận xử lý đơn thư tháng 9 và tháng 10 năm 2017

ĐĂNG NHẬP