Thông báo

Số/Ký hiệu Trích yếu Đính kèm
Kế hoạch 125/KH-UBND Triển khai thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý đất đai và xây dựng hệ thống thông tin đất đai
Kế hoạch 124/KH-UBND Rà soát các dự án, công trình chậm đưa đất vào sử dụng
Thông báo 123/TB-UBND V/v thay đổi ngày tiếp công dân định kỳ tháng 4/2018
Kế hoạch số 124/KH-UBND Tổng kết Cuộc thi Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu và Tọa đàm, giao lưu với chủ đề “Xây dựng Khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu - Sự bền vững trong xây dựng nông thôn mới”; Hội nghị toàn quốc triển khai xây dựng Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu; Đón tiếp Đoàn Đại sứ quán các nước tại Việt Nam tham dự Chương trình Toạ đàm, giao lưu về nông thôn mới với chủ đề “Khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu - Sự bền vững trong xây dựng nông thôn mới”
Thông báo 99/TB-UBND Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Tất Thắng tại buổi làm việc với Ban Quản lý KKT tỉnh và các đơn vị, doanh nghiệp liên quan về đảm bảo an toàn, an ninh hàng hải cho tàu thuyền vùng cảng biển Khu kinh tế Vũng Áng
Kế hoạch 101/KH-UBND Tổ chức Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2018
Thông báo 98/TB-UBND Hoãn họp xử lý kiến nghị của Hội đồng xác định nguyên nhân bệnh đạo ôn trên lúa Thiên Ưu 8 trong vụ Xuân năm 2017
Thông báo số 70/TB-UBND V/v ủy quyền giải quyết công việc trong thời gian Chủ tịch UBND tỉnh tham dự lớp đào tạo bồi dưỡng của Trung ương Đảng
Thông báo số 86/TB-UBND V/v thay đổi thời gian họp theo Giấy mời số 83/GM-UBND ngày 09/3/2018
Thông báo 86/GM-UBND Thông báo thay đổi thời gian họp theo Giấy mời 83/GM-UBND ngày 09/3/2018
Kế hoạch 82/KH-UBND Đón tiếp và làm việc với Đoàn công tác đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHXHCN Việt Nam tại Lào
Thông báo số 78/TB-UBND V/v đi kiểm tra công tác chuẩn bị phục vụ Hội nghị triển khai xây dựng Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu toàn quốc (Giấy mời số 72/GM-UBND ngày 02/3/2018 của UBND tỉnh)
Thông báo 76/TB-UBND Hoãn đi kiểm tra công tác chuẩn bị phục vụ Hội nghị triển khai xây dựng Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu toàn quốc (Giấy mời số 72/GM-UBND ngày 02/3/2018 của UBND tỉnh)
Thông báo 62/TB-UBND Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn tại cuộc họp chuẩn bị tổ chức Tổng kết cuộc thi và Hội nghị toàn quốc về xây dựng Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu
Hướng dẫn liên ngành số 56/HDLN-VPUB-SNV Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Phân Công nhiệm vụ số 14/BTC-PCNV Tổ chức hoạt động Kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Đồng Lộc (24/7/2068-24/7/2018)
Báo cáo 442/BC-UBND Tình hình, kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2017 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Kế hoạch 54/KH-UBND Thực hiện "Đề án tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn" trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Báo cáo 53/BC-UBND ngày 20/02/2018 Tình hình trước, trong và sau Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2018
Lịch trực Tết Âm lịch năm 2018 Trung tâm Công báo

ĐĂNG NHẬP